ClearPlex® ProtectionPro by Madico®


About Madico

חברת ClearPlex, שמביאה אליכם את ה-Protection Pro, מחזיקה באלפי סניפים פעילים ברחבי העולם. החברה רכשה לעצמה מוניטין כיצרנית מהימנה של מגני מכשירים לפי דרישה.

מערכת ProtectionPro מוגדרת כפורצת דרך בתחום של טכנולוגיית הגנה חדישה. אנו ארגון עטור פרסים, המתמחה בתחומי המחקר, המדע, הפיתוח והייצור של מדבקות מרובות שכבות, איכותיות ומתקדמות, אשר תוכננו במטרה לספק ללקוח מוצר שיענה על ציפיותיו ומעבר להן.

חברת Holosfair ltd היא המפיצה הרשמית של ClearPlex בישראל, ודרכה ניתן לקבל את המוצר, וכן תמיכה והדרכה עבורו.

About Madico

About ClearPlex® ProtectionPro by Madico®


Another Premium Product from A World Leader in Cutting-Edge Protection Technology.

חברת ClearPlex, שמביאה אליכם את ה-Protection Pro, מחזיקה באלפי סניפים פעילים ברחבי העולם. החברה רכשה לעצמה מוניטין כיצרנית מהימנה של מגני מכשירים לפי דרישה.

מערכת ProtectionPro מוגדרת כפורצת דרך בתחום של טכנולוגיית הגנה חדישה. אנו ארגון עטור פרסים, המתמחה בתחומי המחקר, המדע, הפיתוח והייצור של מדבקות מרובות שכבות, איכותיות ומתקדמות, אשר תוכננו במטרה לספק ללקוח מוצר שיענה על ציפיותיו ומעבר להן.

חברת Holosfair ltd היא המפיצה הרשמית של ClearPlex בישראל, ודרכה ניתן לקבל את המוצר, וכן תמיכה והדרכה עבורו.